การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการค้นพบและพัฒนายา 1-4 - DDD

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการประกันและควบคุมคุณภาพ 1-4 - QAQC

3300666 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ - RC

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง 1-4 - COSM

3300622 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพโรงงานอุตสาหกรรมยา 1 - Pharm Indust 1

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพโรงงานอุตสาหกรรมยา 2-5 - Pharm Indust

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร - SAP

3300621 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ - CU.D.HIP